Protestas prieš VMVT neveiksnumą

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija (LGTAO), bendradarbiaudama su VšĮ „Tušti narvai“, pakvietė gyventojus į protestą prieš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), atsakingos už gyvūnų gerovės ir sveikatingumo užtikrinimą Lietuvoje, neveiksnumą. 

Pastaruosius keletą metų LGTAO siekė glaudaus bendradarbiavimo su VMVT: teikė pasiūlymus dėl efektyvaus teisės aktų įgyvendinimo, siūlė paramą įvairių gyvūnų gerovę užtikrinančių priemonių įgyvendinimui, atvirai teikė informaciją apie užfiksuotus gyvūnų gerovės pažeidimus ir su tuo susijusius asmenis, skatino įvairias kitas visuomenines organizacijas bendradarbiauti su VMVT ir ieškoti bendrų sprendimų gyvūnų gerovės lygiui Lietuvoje kelti, padėti neprižiūrėtiems ir kenčiantiems gyvūnams.

Tačiau, nepaisant LGTAO dedamų pastangų, pastarojo meto vieši VMVT pranešimai ir atlikti gyvūnų gerovės patikrinimai bei jų rezultatai leidžia suprasti, kad institucija nėra suinteresuota dirbti gyvūnų gerovės labui, ir nėra suinteresuota pasitelkiant nevyriausybines gyvūnų apsaugos organizacijas ir jų teikiamą informaciją siekti, kad gyvūnus pelno tikslais išnaudojantys asmenys tinkamai atsakytų už neteisėtą savo veiklą, laikytųsi teisės aktų, o išnaudojami gyvūnai būtų konfiskuojami.

LGTAO paviešintas tyrimas apie iš Lietuvos eksportuojamus galvijus skerdimui į trečiąsias šalis nesulaukė VMVT atsako ir veiksmų, siekiančių užtikrinti, kad išvežamų ir žiauriais būdais trečiose šalyse skerdžiamų gyvulių verslas būtų ribojamas, o gyvuliai būtų apsaugoti nuo kančių. VMVT viešas atsakas – tyrime akcentuojami nustatyti pavieniai pažeidimai.

LGTAO paviešintas trečią kartą atliktas iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) gabenamų šunų tyrimas sulaukė ne tyrime užfiksuotų neetiškų ir teisės aktus pažeidžiančių veterinarijos gydytojų, gyvūnų veisėjų veiklos viešo pasmerkimo, tačiau abejonių sukėlimo dėl nevyriausybinių organizacijų surinktos ir jiems pateiktos tyrimo medžiagos surinkimo metodų tinkamumo. Nors tyrimas atliekams jau trečią kartą ir vis dar nustatomi įvairūs pažeidimai, VMVT viešas atsakas – gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos tyrimas dėl kelių veterinarijos gydytojų ir veisėjų veiklos neatspindi oficialios kontrolės rezultatų.

Nustačius ir video kamera užfiksavus neteisėtą šunų komercinio dauginimo veiklą Tauragės rajone, bendradarbiaudami su VšĮ „Dogspotas“ LGTAO net du kartus teikė pranešimą VMVT apie moterį, kuri, neregistravusi veiklos ir neturėdama tam leidimo, užsiima šunų veisimu ir prekyba jais. Moteris tyčia stengiasi nuslėpti savo veiklą nuo valstybinių institucijų. Tik antro patikrinimo metu VMVT pavyko nustatyti laikomų šunų buvimo vietą ir skaičių, tačiau net nustatę, kad daugintoja nelegaliai išveisė ir laiko apie 15 jauno amžiaus populiarių veislių šuniukų, VMVT informavo išduosiantys jai leidimą veiklai ir daugintoja neteisėtai išveistus šuniukus galės parduoti. VMVT viešas atsakas – daugintoja, prekiaudama šuniukais, galėjo uždirbti apie 270 eur už vieno pardavimą. Pardavusi šuniuką už vidutinę 300 eurų rinkos kainą nelegaliai šuniukus išveisusi ir ūkine-komercine veikla be leidimo užsiėmusi daugintoja, su VMVT leidimu, gautų 4500 eurų pajamų.

„Tušti narvai” atlikus tyrimą dėl kailinių žvėrelių laikymo sąlygų, VMVT atlikusi patikrinimą fermoje rado daugiau nei 300 sužeistų gyvūnų, 70 iš jų – tokios būklės, kad gyvūnus reikia eutanazuoti. VMVT viešas atsakas – situacija fermoje nėra bloga.

Tačiau atveju, kai gyvūnų globėja iš bulvių lauko paima neprižiūrėtą, sergantį šunį, ir padaro tai nesilaikydama teisės aktų nustatytos procedūros bei paprašo visuomenės paramos gyvūno gydymui, VMVT viešas atsakas – gyvūnų globėjai prilyginami sukčiams, nurodant, kad tokia globėjos veikla menkina ir kompromituoja visų sąžiningai ir pasiaukojančiai gyvūnus gelbėjančių ir globojančių asmenų ir organizacijų vardą, net neužsimenant apie paimto gyvūno būklę, kuris dėl sveikatos sutrikimų neišgyveno.

Esame šokiruoti šios institucijos taikomais dvigubais standartais savo viešoje komunikacijoje ir visuomenės klaidinimo. Žmonių, kurie tikslingai išnaudoja gyvūnus komerciniams tikslams, veikla kelią tiesioginę grėsmę ne tik gyvūnų gerovei, sveikatai, bet ir visuomenės saugumui. Tačiau VMVT šią problemą bando parodyti kaip nevertą didelio dėmesio.

Nevyriausybinio sektoriaus tyrimų rezultatus VMVT vadina abejotinais metodais užfiksuotais atvejais, tačiau pačių gyvūnų globėjų veiklą bando parodyti kaip sukčiavimą ir galimai nusikalstamą veiklą.

Šios institucijos gyvūnų gerovės kontrolės neįgalumas verčia galvoti, ar tokiai institucijai gyvūnų gerovės kontrolės funkcija yra reikalingi ir kokia nauda, išskyrus verslo poreikių tenkinimą, yra teikiama šiai institucijai vykdant savo veiklą.

Šia protesto akcija siekiame pabrėžti, kad VMVT:

  • Yra institucija, turinti ne tik darbinę, bet ir profesinę etinę – veterinarijos gydytojo – pareigą rūpintis gyvūnų gerove ir užtikrinti, kad, nepaisant verslo interesų, gyvūnai nebūtų kankinami.
  • Atkreiptų dėmesį į nevyriausybinių organizacijų fiksuojamus ir pranešamus gyvūnų gerovės pažeidimus ir imtųsi visapusiško jų tyrimo užtikrinant gyvūnų gerovę, o ne verslo ar gyvūnų savininkų interesus, klaidinant visuomenę apie “pavienius pažeidimus”.
  • Patikrinimus dėl galimų gyvūnų gerovės pažeidimų, galimos neteisėtos veiklos atliktų suinteresuoti pasitelkti visas įmanomas priemones ir taikytų poveikio priemones, adekvačias padarytam pažeidimui, imtųsi iniciatyvos konfiskuoti neteisėtai laikomus, neteisėta veikla įgytus ar kenčiančius gyvūnus.
  • Matydami, kad galiojantys teisės aktai neleidžia užtikrinti tinkamos gyvūnų apsaugos, teiktų pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl jų pakeitimo.
  • Keltų gyvūnų gerovės inspektorių profesinę kvalifikaciją, savo darbe vadovautųsi mokslu ir atsinaujinančiais mokslo šaltiniais, tyrimais paremtomis žiniomis, bet ne asmeninėmis pažiūromis.

Nuotraukos nuosavybė: freepik.com

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje