VMVT leidžia parduoti be leidimo išveistus šuniukus?

Šių metų balandžio mėnesį, tyrimo, dėl neteisėtos prekybos šuniukais iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę, metu nustatyta ir vaizdo kamera užfiksuota neteisėta šunų komercinio dauginimo veikla Tauragės rajone. Gegužės 5d. LGTAO, bendradarbiaudama su VšĮ „Dogspotas“  pateikė pranešimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) informuodama apie moterį kuri, neregistravusi savo veiklos VMVT ir neturėdama tam leidimo, užsiima šunų veisimų ir prekyba jais.

VMVT buvo informuota, kad, remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, daugintoja tyčia stengiasi nuslėpti savo veiklą nuo valstybinių institucijų.

Nevyriausybinėms organizacijoms renkant informaciją kilo įtarimas, kad veterinarines paslaugas šiai daugintojai galimai taip pat teikia ir Tauragėje privačiai dirbanti veterinarijos gydytoja, kurios sutuoktinis yra Tauragės teritorinės VMVT vadovas. Siekiant išvengti šio interesų konflikto, buvo paprašyta, kad pagal pateiktą pranešimą patikrinimą atliktų ne Tauragės, o kito teritorinio VMVT skyriaus darbuotojai. Organizacijos taip pat pasisiūlė dalyvauti šiame patikrinime ir parodyti tvartą, kuriame daugintoja galimai laiko veisiamus šunis ir išveistus šuniukus.

Tačiau VMVT nevyriausybinių organizacijų atvykti parodyti galimą šunų laikymo vietą nepakvietė, o vėliau nurodė negalėję patikrinti patalpų, nes „nebuvo nurodytas tvarto adresas”.

VMVT patikrinimas po daugiau nei mėnesio

Šių metų balandžio 29 d. iki gegužės 7 d. VšĮ „Dogspotas“, suradę šios daugintojos skelbimus internete, iš jos išpirko ir į savo globą paėmė 5 prancūzų buldogų veislės mišrūnus (3 pateles ir 1 patiną), už kuriuos daugintojai sumokėjo 320 eurų. Gyvūnai buvo neženklinti, neskiepyti, kai kurie jų – ligoti, su ilgalaikiais nepriežiūros padariniais, sunkiai vaikštantys. Be to, gyvūnų globėjai žinojo, kad pas daugintoją dar yra likę gyvūnų ir apie jų tikslų skaičių, sveikatos būklę tikėjosi išsiaiškinti VMVT patikrinimo metu.

Birželio mėnesio viduryje VMVT pateikė atsakymą apie patikrinimo rezultatus nurodydami, kad pagal pranešimą ta pati Tauragės VMVT birželio 15 d. atliko patikrinimą.

Jo metu, kaip informuoja VMVT, ši institucija nustatė, kad pas nurodytą daugintoją „faktiškai yra laikomi 2 šunys”, o „2016 metais buvo vada, kurios gyvūnai perduoti kitiems savininkams”. VMVT taip pat nurodė, kad „kitų pranešime nurodytų faktų patikrinimui objektyvios informacijos nepavyko rasti, nes VMVT nebuvo pateikta daugiau informacijos“.

Du sergantys „grynaveisliai” – už 40 eurų

Po VMVT atlikto patikrinimo birželio 15-18 dienomis VšĮ „Dogspotas“ iš tos pačios daugintojos į savo globą išpirko dar du gyvūnus – mopsų ir prancūzų veislės mišrūnes. Už jas organizacija daugintojai sumokėjo 40 eurų. Viena iš kalyčių iš pradžių nepaėjo, vilko galinę kūno dalį. Ji šiuo metu reabilituojama ir laukia kelio girnelės operacijos.

Nustatę, kad daugintoja ir toliau gali vykdyti neteisėtą šunų dauginimo veiklą, su papildoma informaciją apie VšĮ „Dogspotas” šunų perėmimo į savo globą aplinkybes bei jų sveikatos būklę, liepos 19 d. LGTAO vėl kreipėsi į VMVT prašydama atlikti pakartotinį patikrinimą dėl šios daugintojos veiklos.

Organizacija VMVT prašė išsiaiškinti veiklos mąstą, nustatant ar daugintoja, vykdydama neteisėtą veiklą, 2015-2017 metais lankėsi pas Tauragėje veiklą vykdančius veterinarijos gydytojus. Jei lankėsi – kiek kartų, su kokios rūšies bei amžiaus gyvūnais ir kokios paslaugos jai buvo suteiktos apsilankymų metu. Taip pat buvo prašoma, kad patikrinimas būtų atliktas nedalyvaujant asmenims, kurie gali būti suinteresuoti patikrinimo rezultatais. Buvo įtariama, kad daugintoja galėjo naudotis paslaugomis veterinarijos gydytojos, kurios sutuoktinis vadovauja Tauragės VMVT.

Leidimų nėra, bet VMVT veiklą vykdyti leido

Visgi rugpjūčio 1 d. LGTAO sulaukė skambučio iš to paties teritorinio Tauragės VMVT padalinio inspektorės. Ji telefonu informavo, kad pagal LGTAO pateiktą pranešimą informacija pasitvirtino – pas daugintoją patikrinimo metu buvo rastos trys kalės (prancūzų ir jorkšyrų veislės mišrūnės) ir jauni šuniukai.

Paprašius patikslinti šuniukų skaičių, inspektorė negalėjo tiksliai atsakyti ir nurodė, kad gali būti apie 12-15 kelių mėnesių amžiaus jauniklių. Inspektorė taip pat paaiškino, kad daugintoja jau pateikė prašymą užregistruoti savo veiklą ir jis bus patenkintas – moteris taps VMVT kontrolės objektu.

Pasiteiravus, kur patikrinimo metu daugintoja laikė gyvūnus, inspektorė paaiškino, kad suaugę šunys buvo laikomi namie, o šuniukai rasti ūkiniame pastate, kur buvo patiestas linoleumas, padėta vandens, taigi gyvūnų gerovės pažeidimų nenustatyta.

Nors leidimo užsiimti tokia veikla daugintoja neturėjo, VMVT inspektorės teigimu, šuniukai nebus konfiskuojami, o kai VMVT suteiks leidimą moters veiklai, ši daugintoja šuniukus galės parduoti.

LGTAO veterinarijos tarnybos inspektorės paprašė visą telefonu pateiktą informaciją surašyti raštu ir atsiųsti elektroniniu paštu, tačiau tai iki šiol padaryta nebuvo.

Užsimerkia prieš 4500 eurų nelegalių pajamų?

Kaip matyti iš žemiau pateiktos video medžiagos, ši daugintoja, prekiaudama šuniukais, galėjo už kiekvieną uždirbti po apytiksliai 270 eurų.

Jei nelegaliai šuniukus išveisusi ir ūkine-komercine veikla be leidimo užsiėmusi daugintoja su VMVT naujai išduotu leidimu parduotų savo turimus keliolika šuniukų, ji gautų apie 300 eurų už vieną, o iš viso – apie 4500 eurų pajamų.

Pagal pačios daugintojos pasakojimą, ji tokia veikla užsiima apie 20 metų. Tačiau jau 4 metai, kaip VMVT yra patvirtinusi reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams, kuriais remiantis asmuo, vykdantis tokią veiklą, privalo turėti ne tik leidimą gyvūnų augintinių veisimui, bet ir patvirtintas bei pagal reikalavimus įrengtas patalpas gyvūnų laikymui.

Kyla klausimas – kaip galėjo nutikti, kad 4 aktyvios veiklos metus veterinarijos gydytojų paslaugomis besinaudojančios daugintojos veiklos kontroliuojanti institucija – VMVT – nenustatė ir nesustabdė?

Jei paaiškės, kad VMVT nesiims priemonių neteisėtai išveistiems šuniukams konfiskuoti, gavę jų oficialų atsakymą dėl patikrinimo, kreipsimės į aukštesnes valstybines institucijas prašydami ištirti VMVT veiklą dėl teisės aktų taikymo ir atsisakymo konfiskuoti gyvūnus, kurie gauti verčiantis ūkine (komercine) veikla, neturint tam leidimo.

Video medžiaga apie daugintoją, užfiksuota š.m. pavasario pabaigoje

Tai yra ne pirmi atvejai, kai pagal LGTAO ir „Dogspotas” surinktą ir pateiktą informaciją užfiksuojamas nelegalus šunų dauginimas komerciniais tikslais, o VMVT registruoja tokia veikla užsiimančius asmenis kaip savo kontrolės objektus.

Nuotraukos nuosavybė: freepik.com

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje