VMVT išsirinko savo auką – „Penktąją koją“: valstybinė įstaiga prisidengia beglobių gyvūnų problema šalyje

Stebime situaciją, kaip valstybinė įstaiga VMVT dorojasi su gyvūnų globos organizacija VšĮ „Penkta koja“. Naudojame žodį dorojasi, nes tai, ką ir kaip daro valstybinė įstaiga mums yra ne teisės aktų užtikrinimo kontrolė, bet siekis parodyti savo galią, aklai ir desperatiškai, parodant ne gyvūnų globos organizacijos nesusitvarkymą su situacija, bet savo, kaip įstaigos, profesinį ir vertybinį dugną. Tai yra mūsų – Lietuvos gyvūnų teisių ir apsaugos organizacijos GATO – nuomonė paremta matomais faktais, kuriuos pateikiame jums. Norime pabrėžti, kad nekvestionuojame fakto, jog gyvūnų prieglaudos privalo užtikrinti tinkamą gyvūnų gerovę. Kvestionuojame institucijos pasirinkimą, kokiais būdais ir metodais to siekiama ir ar šioje situacijoje tikrai siekiama būtent tokių tikslų.

VMVT viešame pranešime teigiama, kad prieglaudos patikrinimai vyksta nuo 2017 metų. Mums tai reiškia, kad nuo 2017 metų prieglaudoje yra nuolatinis gyvūnų perteklius, dėl ko kyla visos kitos fiksuotos problemos. Mąstome logiškai: jei VMVT nuolat nustato gyvūnų perteklių ir mato žiaurų elgesį su gyvūnais, ji niekada tokiai įstaigai neperduotų dar daugiau gyvūnų.

2020 metais, įvykus daugyklų skandalui prieglaudos suskuba į pagalbą VMVT, kad gyvūnai, su kuriais buvo žiauriai elgiamasi, būtų paimti į laikiną globą. Ne išimtis ir „Penkta koja ”, į kurią pakliuvo dešimtys gyvūnų iš daugyklų. Jokių VMVT patikrinimų ar ploto matavimų nevyksta, nes VMVT desperatiškai reikia kažkur talpinti valstybės vardu konfiskuojamus gyvūnus, už kuriuos valstybė, žinome, kad nemokės. Juos išlaikys prieglauda, prašydama visuomenės paramos, ir tokiu būdu padėdama valstybinei įstaigai neatsidurti absurdiškoje situacijoje.

2022 sausio mėn. VMVT, tikrindama vieną savo pačių neveiksnumu užleistą daugyklą Kėdainiuose, paima skurdžiose sąlygose laikytus šunis. Viešame įraše (nuotrauka žemiau) VMVT dėkoja „Keturkojo viltis“ ir „Penktai kojai“ už teikiamą nuolatinę pagalbą ir trečios paros darbą drauge, tuo pačiu ir už priglaustus gyvūnus. Primename, kad padėka ir gyvūnai keliauja įstaigai, kurioje, kaip sako VMVT, pažeidimai fiksuojami nuo 2017 metų.

Po mėnesio, 2022 vasarį, prieglauda sulaukia VMVT neplaninio patikrinimo, kurio metu fiksuojami pažeidimai ir gyvūnų perteklius. VMVT išplatina viešą pranešimą. Po šio patikrinimo per metus seka kiti patikrinimai, pasitelkiant VMI, FNTT ir kitas įstaigas. Nors VMI ar FNTT pažeidimų nenustato, VMVT pranešimo apie tai viešai jau neskelbia.

2023 metais kovo mėnesį VMVT išplatina pranešimą su foto nuotraukomis apie tai, kad prieglaudoje fiksuoti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai, prieglaudai nurodyta susimažinti maždaug 150 šunų perviršį. Į perviršį įskaityti ir tie gyvūnai, už kurių paėmimą vos prieš metus jie tai pačiai priglaudai viešai dėkojo. Kokiais būdais ir priemonėmis turi būti mažinamas perviršis, VMVT nepaaiškina.

Taip pat žiniasklaidoje VMVT teigia, kad patikrinus visas kitas prieglaudas Lietuvoje pažeidimų nenustatyta, o „Penktai kojai“ nesumažinus šunų skaičiaus, jie perkels gyvūnus į kitas vietų turinčias prieglaudas. Priminsime, kad Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas įpareigoja VMVT, nustačius žiaurų elgesį su gyvūnais, juos paimti ir perkelti į saugias sąlygas iki kol teismas priims sprendimą dėl gyvūnų konfiskavimo. Tačiau šį kartą VMVT palieka su gyvūnais tvarkytis pačiai įstaigai, nepasiūlydama jokios pagalbos perkeliant gyvūnus, kaip pati sako, į „stebuklingas“ tuščias vietas kitose prieglaudose.

Kilus visuomenės nepasitenkinimui, šiandien Seimo Kaimo reikalų komitete VMVT pristatė gyvūnų globėjų ir prieglaudų situaciją Lietuvoje. Skirtingai nei prieš tai jie dėstė žiniasklaidai, paaiškėja, kad 2022 metais, vykdant Lietuvoje veikiančių 89 prieglaudų patikrinimus, net 52 iš jų nustatyti įvairūs pažeidimai. Trijose nustatytas žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis, įskaitant ir „Penktos kojos“ organizaciją. Vienos dėl nustatytų pažeidimų ir gyvūnų pertekliaus veikla sustabdoma, kita organizacija nustatytus trūkumus pašalina ir tęsia veiklą. Pristatymo metu kitų dviejų organizacijų pavadinimai neminimi, apibendrinant pažeidimus abstrakčiai, o „Penktos kojos“ pažeidimų pristatymui skiriamos papildomos 5 skaidrės. Priminsime, kad viešoje erdvėje nei mes, nei visuomenė nematė kitų dviejų gyvūnų globos organizacijų nuotraukų ar VMVT pranešimo apie nustatytus žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus.

Posėdžio metu paprašėme VMVT pasakyti, koks skaičius benamių gyvūnų yra fiksuotas visose jų patikrintose Lietuvos prieglaudose. Atsakymas – jie dar analizuoja duomenis. Tačiau „Penktos kojos“ registro duomenys Seimo nariams pateikiami. Priminsime, kad VMVT patikrinti bet kurios prieglaudose laikomų gyvūnų teorinį skaičių gali keliais mygtukų paspaudimais Gyvūnų augintinių registre. Kodėl nebuvo intereso to padaryti? Faktas sekančiame punkte.

Palyginimui, „Keturkojo viltis“, viena iš organizacijų, kuriai ankščiau dėkojo VMVT, registro duomenimis laiko apie 330 gyvūnų. Nors galime nuspėti, kad jų patalpos leistų laikyti maksimaliai apie 30 gyvūnų. Priminsime, kad viešai VMVT teigė, jog pažeidimų kitose prieglaudose nebuvo nenustatyta.

Taip pat, palyginimui, VšĮ „Nuaro fondas“ skelbiasi, kad per metus jie globoja ir namus suranda apie 2000 gyvūnų, nors „Nuaro fondas“ nėra VMVT registruotų globėjų sąraše. Tik priminsime, kad „Penkta koja”, tapusi vienintele organizacija, kurioje VMVT randa gyvūnų perteklių, nuolatos globodama 300 gyvūnų (tai daugiau nei gali prieglaudos patalpos pajėgumas), per metus naujus namus suranda vidutiniškai 600 gyvūnų.

Mes klausiame – tai kiek per metus gali tilpti gyvūnų „Nuaro fonde“, nenustačius jokių pažeidimų? Jis daugyklų skandalo metu pas save priima virš 200 šunų, taip pat į jį VMVT iki šiol veža valstybės konfiskuotus gyvūnus. Taigi, kaip „Nuaro fondas“ gali per metus priimti ir „namus surasti“ tris kartus daugiau gyvūnų, bet vis tiek likti be pažeidimų dėl jų pertekliaus? Tuo tarpu tokie patys pažeidimai yra nuolat fiksuojami organizacijoje „Penkta koja“.

Nesiplėsime teikdami faktus apie šimtus siekiančius registruotų gyvūnų skaičius ir kitose Lietuvos prieglaudose. Tema plati, paini ir skaudi. Atsakymus apie nuoširdų VMVT rūpestį benamiais gyvūnais, žiauriu elgesiu su jais ar skaidrią kontrolės sistemą, paliekame tvyroti ore. Tik norime patvirtinti, kad mes reikalausime VMVT pateikti realiai laikomų gyvūnų skaičius ir išmatuotą prieglaudų narvų, grindų plotą bei šią informaciją paskelbti visuomenei viešai, prieš perkeliant „Penktos kojos“ perteklinius gyvūnus į kitų mistinių laisvų vietų turinčių prieglaudų patalpas.

Kviečiame žiūrėti komiteto posėdį nuo 1 val. 45 min: https://www.youtube.com/watch?v=TzAbO–5Qag

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje