VMVT bandė apriboti dalies veterinarijos gydytojų veiklą

Konkurencijos taryba atsižvelgė į veterinarijos gydytojų kreipimąsi dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sprendimo, galimai ribojusio konkurenciją, ir nustatė, kad VMVT įsakymas būtų lėmęs dalies veterinarų veiklos ribojimus.

Arvydas Lakacauskas iš Pixabay

Lapkričio pradžioje VMVT pakeitė veterinarijos paslaugų teikėjų veiklos reguliavimą. Jam įsigaliojus, nuo gegužės mėnesio veterinarijos gydyklos būtų imtos skirstyti į kategorijas atsižvelgiant ne į gydytojų kompetencijas, o į turimą įmonės turtą.

Šis įsakymas skausmingai finansiškai būtų palietęs ir Lietuvoje veikiančias nevyriausybines gyvūnų globos organizacijas, taupumo sumetimais gyvūnus gydančias savo įrengtose veterinarinėse patalpose.

Konkurencijos taryba patvirtino, kad, įsakymu nustatant tokius reikalavimus, daliai ūkio subjektų yra sumažinamos veiklos galimybės ir tai gali lemti jų veiklos ribojimus.

VMVT taip pat yra įpareigota apie tolesnius sprendimus šiuo klausimu informuoti Konkurencijos tarybą ir privalo pateikti tarybai paaiškinimus dėl įsakymo bei nurodyti, kuo pagrįstas reikalavimas chirurginių operacijų atlikimui turėti echoskopijos ar rentgeno aparatus bei draudimas kabinetuose atlikinėti operacijas.

Taryba taip pat priminė VMVT, kad, esant įtarimams dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo, ji turi teisę pradėti tyrimą.

20 veterinarijos gydytojų kartu su Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija į konkurencijos tarybą kreipėsi VMVT įsakyme įžvelgę institucijos bandymą atstovauti didžiųjų veterinarijos klinikų žaidėjų interesus.

„VMVT įsakyme, kurio tikslas yra neva gerinti suteikiamų veterinarinių paslaugų kokybę, nekalbama apie dirbančių gydytojų kvalifikaciją, jų žinių lygį ar atliekamų procedūrų įvairovę. Dėl tokio skirstymo kvalifikuoti veterinarijos gydytojai ir gyvūnų prieglaudos, neturinčios finansinių išteklių specifiniam patalpų įrengimui, būtų priversti iki šiol savo vykdytą veiklą apriboti. Klientams tektų nebesinaudoti jiems pažįstamų veterinarų paslaugomis, nes vartotojai būtų priversti dalį procedūrų atlikti stambesnėse klinikose, kurių turimos patalpos ir įrengimai atitiktų dirbtinai sukurtą gydyklos, klinikos ar universitetinės klinikos statusą”, – sakė nevyriausybinės Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė.

Remiantis Konkurencijos įstatymu, viešojo administravimo subjektai privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir negali teikti privilegijų arba diskriminuoti atskirų ūkio subjektų ar jų grupių.

Praėjusių metų pabaigoje peticiją prieš VMVT sprendimą gydyklas skirstyti į kategorijas atsižvelgiant ne į gydytojų kompetencijas, o į turimą įmonės turtą, pasirašė 180 veterinarijos gydytojų.

Nuotraukos nuosavybė: Arvydas Lakacauskas iš Pixabay 

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje