Veiklą pradėjo Gyvūnų gerovės centras

Kaune veiklą pradėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) įkurtas Gyvūnų gerovės centras. LSMU Veterinarijos akademija centrą įsteigė siekdama stiprinti gyvūnų gerovės srities veiklą bei mokslines pozicijas Lietuvoje. Gyvūnų gerovės centras skleis gyvūnų gerovės idėjas, populiarins su gyvūnų gerove susijusias veiklas, vykdys gyvūnų gerovės krypties mokslinius tyrimus ir teiks konsultacijas.

„Siekiame po vienu stogu suvienyti Lietuvos ir tarptautines mokslines bei ekspertines pastangas ir tokiu būdu sukurti mokslu pagrįstos informacijos apie gyvūnų gerovę šaltinį”, – sakė LSMU Gyvūnų gerovės centro Dr. Vytautas Ribikauskas.

Artimiausi centro darbai – ūkinių gyvūnų ir augintinių gerovės vertinimo metodų adaptavimas Lietuvai, nuolatinis gyvūnų gerovės monitoringo vykdymas, visuomenės ir specialistų edukavimo veiklos išplėtimas, gyvūnų gerovės klausimų aktualizavimas, operatyvus kylančių problemų sprendimas.

„Ūkinių gyvūnų augintojai turi daug galimybių kelti savo kvalifikaciją, o tam tikrais atvejais tai net yra ir privaloma. Tuo tarpu egzotinius gyvūnus, gyvūnus augintinius turintys, veisiantys ir pardavinėjantys žmonės ne visada turi galimybių ir neprivalo šviestis šioje srityje, o per praktiką įgytos žinios neretai pasiekiamos per gyvūnų kančias. Be to, visuomenė tampa vis jautresnė gyvūnų gerovės problemoms, mažiau jas toleruoja, todėl labai svarbu, kad gyvūnus auginantys, tą procesą prižiūrintys žmonės turėtų tinkamą žinių bagažą ir tos problemos nekiltų tik dėl nežinojimo ar nemokėjimo tinkamai elgtis su gyvūnais, tinkamai reaguoti į jų gerovės problemas ir jas objektyviai vertinti”, – apie Gyvūnų gerovės centro misiją pasakojo jo tarybos narė Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė.

Gyvūnų gerovės centro tarybą sudaro LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto padalinių, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, savivaldybių asociacijos, nevyriausybinės Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos, Ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai.

Be veiklos Lietuvoje, LSMU Gyvūnų gerovės centras dalyvauja Europos komisijos iniciatyvose, susijusiose su vieningu požiūriu į gyvūnų ir žmonių sveikatą ir mikroorganizmų atsparumą antibiotikams. Centras taip pat yra Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo narys.

Daugiau apie centro veiklą http://ggc.lsmuni.lt/lt

Nuotraukos nuosavybė: Gyvūnų gerovės centras (GGC)

 

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje