Tyrimas: iš Lietuvos eksportuojami galvijai patiria šiurpias kančias

Iš Lietuvos į Turkiją, Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afriką eksportuojami galvijai transportavimo keliais ir laivais bei skerdimo trečiosiose šalyse metu patiria žiaurias kančias, šiandien susitikime su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) teigė tyrimą atlikusios tarptautinės gyvūnų gerovės organizacijos.

Organizacijos „Animals International”, „Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation” ir „Eurogrupė už gyvūnus” tokias išvadas apie Lietuvos, Airijos, Prancūzijos, Rumunijos, Vengrijos, Belgijos, Čekijos, Portugalijos ir Ispanijos gyvūnų vežimą į trečiąsias šalis pateikė atlikę aštuonių mėnesių trukmės tyrimą.

Nuo 2016 m. birželio iki 2017 m. vasario tyrėjai fiksavo netinkamą elgesį su Europos galvijais ir avimis bei žiaurų jų skerdimą Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Izraelyje, Palestinos teritorijose ir Egipte.

Šokiruojantys kadrai, kuriuose matyti Europos gyvūnų gerovės teisės aktų bei tarptautinių susitarimų neatitinkantis elgesys su gyvūnais, tarp jų – ir su galvijais iš Lietuvos – užfiksuoti vaizdo medžiagoje (https://goo.gl/xrRQ59). Tyrimo medžiaga perduota Europos Komisijai ir eksportuojančių šalių atsakingiems ministrams.

„The Guardian” praneša vakar kreipęsi į Lietuvos vyriausybę prašydami komentaro, tačiau atsakymo nesulaukė.

Tuo tarpu Europos parlamento intergrupės už gyvūnų gerovę ir išsaugojimą prezidentė Sirpa Pietikäinen sakė šią „šokiruojančią” medžiagą laikanti galutiniu kvietimu Europos Komisijai į problemą pažvelgti rimtai. „Mums reikia ES strategijos šiuo klausimu, geresnio įstatymų įgyvendinimo ir susitarimo dėl skerdimo priežiūros, siekiant nustoti gabenti gyvūnus skerdimui į trečiąsias šalis”, – sakė ji.

Tyrimą atlikusios organizacijos, remdamosis tyrimo rezultatais, ragina Europos Komisiją palaipsniui atsisakyti gyvų gyvūnų eksporto ir aktyviai skatinti perėjimą prie prekybos skerdena su importuojančiomis šalimis.

Šiandien vienos iš tyrimą atlikusių organizacijų – „Animals International” – ES vadovas Gabrielis Paunas (Gabriel Paun) susitiko su Lietuvos VMVT, kuriai pristatė tyrimo rezultatus ir diskutavo, kaip užkirsti kelią tokių situacijų pasikartojimui Lietuvoje.

„Jaunų veršiukų verksmai iš bado mirties laivuose ir barbariškas gražaus lietuviško jaučio skerdimas Viduriniųjų Rytų gatvėse atima žadą visiems europiečiams. Tai įrodymas, kad joks įstatymas negali apsaugoti nuo žiaurumo. Todėl manau, kad šaldytos ar atvėsintos mėsos eksportas nutrauks beprasmį gyvūnų kankinimą ir tuo pačiu leis išsaugoti darbo vietas ir pajamas Lietuvoje”, – šiandien susitikime su VMVT sakė G. Paunas.

Tyrimas įrodo, kad iš Europos į Turkiją, Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afriką eksportuojamiems gyvuliams kelionė vien vilkiku dažnai trunka beveik savaitę. Jos metu gyvūnai kenčia nuo didelio išsekimo, dehidratacijos, traumų, ligų ir net mirties. Nuo tokių kelionių neapsaugoti net silpni, vos gimę, veršiukai, ir vėlyvame nėštume esančios telyčios. Kelionėje vis dar neatjunkyti veršeliai atskiriami nuo savo motinų, jie nemaitinami, yra priversti stovėti valandų valandas perpildytuose vilkikuose. Dėl to jie kartais neatlaiko kelionės.

Laivuose pakeliui iš Europos uostų į Artimuosius Rytus, kuriuose tūkstančiai keliamų gyvūnų praleidžia net iki 10 dienų, nėra reikalavimo teikti veterinarinę priežiūrą ir turėti lydintį veterinarijos gydytoją. Atlaikę kelionę vilkikais be tinkamo priėjimo prie maisto, vandens, be poilsio, žiauriomis priemonėmis gyvūnai yra toliau varomi ir priverčiami iš sunkvežimių įveikti pakrovimo rampas tolimesnei kelionei tam tikslui nepritaikytuose laivuose. Tyrimas atskleidžia, kaip užkliuvę, nenorintys keltis ir eiti išvargę gyvuliai yra kankinami naudojant elektros lazdas, nevengiant jas kišti net gyvuliams į išangę.

Tokia gyvūnų kelionė baigiasi šiurpiais jų skerdimo būdais importuojančiose šalyse. Sąmoningi gyvūnai rišami lynais už kojų, kad būtų patogu prieiti perpjauti jiems gerkles. Tyrimo metu užfiksuotos ir besitęsiančios kančios eksportuojamų gyvulių, kurie talpinami į specialią skerdimo įrangą ir apverčiami aukštyn kojomis, taip žmonėms palengvinant gerklės prapjovimo procedūrą. Toks elgesys ne tik pažeidžia tarptautinius susitarimus, tačiau neatitinka ir ritualinio skerdimo principų, kurie nurodo skerdžiamų gyvūnų kančias sumažinti iki minimumo.

„Eurobarometro duomenis, absoliuti dauguma europiečių mano, kad ūkinių gyvūnų gerovė yra svarbi ir reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti geresnę maistui vartojamų gyvūnų apsaugą ES. Vaizdo medžiagoje užfiksuotas šokiruojantis elgesys su gyvūnais tai dar kartą įrodo. Iki tol turi būti imtasi neatidėliotinų priemonių siekiant užtikrinti, kad transportavimo jūroje metu gyvuliai būtų prižiūrimi veterinarijos gydytojo, kad būtų sumažintas gyvų gyvulių, eksportuojamų skerdimui už ES ribų, transportavimo laikas, taip pat, kad būtų privaloma pranešti apie kelionės metu susirgusių, sužalotų ar kritusių gyvulių skaičių bei viešai skelbti šią informaciją”, – komentuodamas tyrimą sakė europarlamentaras Petras Auštrevičius.

Kasmet daugiau nei 2 mln. Europos galvijų ir avių yra eksportuojami jūra ir keliais į Turkiją, Viduriniuosius Rytus ir Šiaurės Afriką, nepaisant to, kad šalys, į kurias jie gabenami, neturi teisės aktų, galinčių apsaugoti gyvūnus nuo brutalaus elgesio su jais.

Lietuvos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, per 2016 m. iš Lietuvos į Izraelį buvo išvežti 14 360 galvijų (tai 2,5 karto daugiau, nei 2014 m.), į Turkiją – 2853 galvijų (2014 m. Lietuva į Turkiją galvijų neeksportavo), 10 galvijų buvo eksportuoti į Libaną.

Tyrimas atskleidžia, kad nagrinėtos ES valstybės gyvūnus į tirtas šalis eksportuoja nesilaikydamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje nurodyto reikalavimo, kad valstybėse sprendimus priimantys asmenys turi „visokeriopai atsižvelgti į” gyvūnų gerovę formuojant ir įgyvendinant ES žemės ūkio politiką.

Mes siekiame, kad transportuojama būtų mėsa, ne gyvūnai. Jeigu transportavimas neišvengiamas, kelionės trukmė žinduoliams turi būti ne ilgesnė nei 8 valandos, o paukščiams – ne ilgesnė nei 4 valandos.

Jūsų balsas yra svarbus siekiant užkirsti kelią žiauriam elgesiui su ūkiniais gyvūnais. Pasirašykite peticiją LR Žemės ūkio ministrui.

Tyrimo vaizdo medžiaga. Atkreipiame dėmesį, kad vaizdai gali šokiruoti. 

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje