Istorinis žingsnis: Europos Parlamentas ragina sumažinti ir palaipsniui visai atsisakyti transportuoti gyvus galvijus

Šią savaitę Europos Parlamentas oficialiai išsakė poziciją, kad būtina sumažinti ir palaipsniui pakeisti gyvų galvijų transportavimą. Europos Parlamento nuomone, reikia labiau skatinti regioninį mėsos produktų modelį, griežtai įgyvendinti ES transporto reglamentą (EB 1/2005) ir uždrausti gyvų galvijų eksportą, jei yra nesilaikoma ES gyvūnų gerovės standartų.

Ši istorinė pergalė buvo pasiekta po 2 metų trukusių intensyvių kampanijų, kurias organizavo už gyvūnų gerovę ir teises kovojančių organizacijų susivienijimas „Eurogroup for Animals“, kurių nariu yra ir Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija.

Nepaisant iki šiol galiojančiojo reglamento, gyvi galvijai ir toliau buvo vežami i iki kelių dienų ar savaičių, negavę pašarų, vandens ir būtinos veterinarinės priežiūros, kiekvieną dieną patirdami dideles kančias. Daugiau nei milijonas Europos piliečių pasmerkė baisias galvijų transportavimo sąlygas prašydami Europos institucijų iš esmės pakeisti šią tikrovę.

„Daugiau nei 6 tūkst. lietuvių savo parašais ir raginimais prisijungė prie šios iniciatyvos sustabdyti žiaurias galvijų transportavimo sąlygas. Tai itin skaudi problema visai Europai. Džiugu, kad Lietuva prisidėjo prie šios sėkmingos kampanijos ir istorinio pokyčio,“ – teigė gyvūnų teises Lietuvoje ginančios organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė.

Žiaurus galvijų transportavimas iš esmės prieštarauja 21-ojo amžiaus vertybėms ir teisės aktams, tad turi būti imtasi konkrečių veiksmų siekiant veiksmingai pagerinti transportuojamų gyvų galvijų gerovę. Europos Parlamento nariai bendrai patvirtino, kad jie nori, kad ES atsisakytų šios pasenusios praktikos ir pereitų prie naujų prekybos mėsos produktais būdų. EP nariai taip pat rekomendavo, kad artimiausiu metu reikia užtikrinti efektyvesnį Transporto reglamento įgyvendinimą.

Europos Parlamento ataskaitoje prašoma Komisijos parengti strategiją, pagal kurią gyvų galvijų transportavimas būtų pakeistas prekyba mėsa ir skerdiena, taip pat embrionais ir sperma, kuri tam tikrose šalyse jau yra taikoma. Kai tai neįmanoma, parlamentarai skatina Tarybą ir Komisiją parengti strategiją, kaip pereiti prie regioninio gyvulininkystės produkcijos modelio, pagal kurį galvijai veisiami, maitinami ir yra skerdžiami tame pačiame regione (tame pačiame ūkyje), o ne gyvi transportuojami ilgais atstumais.

Minėtoje ataskaitoje raginama imtis pažeidimų procedūrų prieš ES valstybes nares, taip siekiant užkirsti kelią Transporto reglamento nesilaikymui. Vienas iš būsimų žingsnių – oficialus Parlamento inicijuotas tyrimas kitoje kadencijoje, kuris padėtų įvertinti galimus Europos Komisijos ir valstybių narių pažeidimus ir netinkamą reglamento įgyvendinimą.

Ataskaitoje taip pat rekomenduojama, kad galvijai nebūtų transportuojami ilgiau kaip aštuonias valandas, būtų užtikrinamos pertraukos jų ganymui ir maitinimui. Ataskaitoje taip pat kalbama apie dienų dienas trunkantį gyvų galvijų eksportą už ES ribų, kuris turėtų būti uždraustas, kai ne ES šalyse yra nesilaikoma ES gerovės standartų ir ES teisinių reikalavimų.

„Eurogroup for Animals“ remsis šiandienos pasiekimais ir užtikrins, kad įgyvendinimo ataskaitoje būtų numatytos konkrečios gyvūnų gerovės priemonės. „Dabar Europos Komisija turi pradėti tik perėjimą prie prekybos mėsa ir skerdenomis,“ – sakė „Eurogroup for Animals“ direktorė Reineke Hameleers. „Tuo pat metu mes derėsimės su valstybėms narėmis ir Komisija, kad užtikrintume, jog galvijai nebūtų transportuojami esant aukštai lauko temperatūrai arba į šalis, kuriose nesilaikoma ES transporto reglamento nuostatų“.

Jo-Anne McArthur / We Animals with Eyes on Animals

Parengta pagal „Eurogroup for Animals“ pranešimą spaudaiAutorinė nuosavybė: Jo-Anne McArthur, „ We Animals with Eyes on Animals“

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje