Būtinas veiksmų planas kovai su neteisėta prekyba šunimis ir katėmis ES

Briuselyje veikiantis ES Šunų ir kačių aljansas, kurio narė yra Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija (LGTAO), ragina Europos Komisiją imtis veiksmų kovojant su neteisėta prekyba šunimis ir katėmis ES.

Europos Komisijai paviešinus atlikto tyrimo dėl šunų ir kačių gerovės ES vykdant komercinę veiklą išvadas, aljansas pasiūlė bendrijoje įgyvendinti šio tyrimo išvadomis paremtas priemones.

Šis tyrimas, kurį užsakė Europos Komisija, pateikia įrodymų, kodėl ES teisės aktai dėl šunų ir kačių veisimo ir prekybos yra ypač svarbūs ne tik gerinant gyvūnų augintinių gerovę Europoje, bet taip pat užtikrinant vartotojų apsaugą, apsaugant visuomenės sveikatą ir ES vidaus rinką.

Atlikusi papildomus tyrimus LGTAO kartu su kitais aljanso nariais mato šias problemas:

– Piktnaudžiavimas kelionių su augintiniais PET schema: komerciniais tikslais vežami šuniukai ir kačiukai importuojami į ES šalis prisidengiant ES Reglamentu 576/2013 dėl nekomercinio vežimo.

– Valstybėse narėse esančių teisės aktų, gyvūnų gerovės standartų ir gyvūnų kainos skirtumų bendrijos šalyse išnaudojimas nepaisant gyvūnų gerovės.

– Nesąžiningi veterinarai klastoja duomenis gyvūnų augintinių pasuose.

– Veisėjai ir perpardavinėtojai parduoda jaunesnius, nei leidžiama pagal reikalavimus, šuniukus.

– Šuniukai laikomi ir transportuojami prastomis sąlygomis, taip neigiamai paveikiant jų sveikatą.

– Neefektyvi pasienio kontrolė, tik vizualiniai patikrinimai jūrų ir oro uostuose kontroliuojat sienos kirtimą.

– Vangus dalijimasis informacija tarp pagrindinių institucijų.

– Atitinkamų nuobaudų trūkumas nustačius nelegalią prekybą.

LGTAO, kartu su kitais aljanso nariais siekia, kad EK priimtų ir įgyvendintų veiksmų planą kovai su nelegalia šunų ir kačių prekyba ES.

Veiksmų planas turėtų apimti šias sritis:

Gyvūnų sveikata ir gerovė. Sustabdyti nelegalią prekybą šimtais tūkstančių jaunų šunų ir kačių kiekvienais metais. Užkirsti kelią siaubingoms veisimo bei transportavimo sąlygoms, kurios gali sukelti sveikatos ar elgesio problemas, besitęsiančias visą gyvūno gyvenimą.

Visuomenės sveikata. Imits konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti, kad komercinė veikla, susijusi su šunimis ir katėmis, nesudarytų sąlygų platinti zoonozines ligas visoje ES, įskaitant ne tik pasiutligę ar echinokokozę, kurią sukelia parazitiniai kirminai, bet ir tas ligas, kurios nėra įtrauktos į ES teisės aktus, kaip, pvz., leišmaniozė.

Vartotojų apsauga. Apimti svarbius vartotojų apsaugos klausimus, kylančius dėl nelegalios prekybos gyvūnais augintiniais. Įgyvendinti visuomenės švietimo kampanijas apie atsakingą gyvūnų augintinių įsigyjimą, gerinti ES vartotojų apsaugos teisės aktus dėl prekybos augintiniais ir užtikrinti efektyvesnį jų įgyvendinimą visose valstybėse narėse.

Vidaus rinka. Turi būti įvestas privalomas gyvūnų augintinių veisėjų veiklos licencijavimas ir suderinti ES standartai, apimantys sąlygas, kuriomis yra laikomi veisiami gyvūnai. Būtina įgyvendinti tinkamą internetinės prekybos šunimis ir katėmis kontrolę.

Prekyba. Užtikrinti informacijos dalijamąsi tarp svarbių institucijų (įskaitant veterinarijos reguliavimo institucijas, vežėjus, muitinės pareigūnus ir veterinarus), ir jeigu būtina, imtis strateginių veiksmų spręsti problemą. Nelegalią prekybą gyvūnais augintiniais traktuoti ir ją spręsti kaip rimtą nusikaltimą, panašiai kaip prekybą narkotikais, šaunamaisias ginklais ar prekybą laukine gyvūnija.

LGTAO ir aljanso nariai taip pat nori matyti Europos Komisijos darbą kuriant deleguotą teisės aktą pagal ES gyvūnų sveikatos įstatymą dėl privalomo šunų ir  kačių identifikavimo ir registravimo atitinkamoje nacionalinėje ar regioninėje duomenų bazėje, kuri būtų susijusi su bendra ES duomenų baze.

Aptarti šiuos ir kitus klausimus aljanso atstovai neseniai rinkosi į kasmetinį susitikimą Briuselyje. Vizito metu LGTAO atstovai taip pat susitiko su Europos parlamento nariais iš  Lietuvos (Broniumi Rope, Petru Auštrevičiumi, Laimos Andrikienės kabineto padėjėjais), su kuriais aptarė priemones, galinčias padėti įgyvendinti Europos Komisijos patvirtintą veiksmų planą šioms problemoms spręsti.

Nuotraukos nuosavybė: freepick.com

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje