GO’peracija #012: šunimi auginta vilkė Luna grąžinta į prigimtinį vilkišką gyvenimą rezervate

2020 m. liepos 15 d. vilko ir šuns hibridė Luna buvo perkelta iš Lietuvos į meškų ir vilkų rezervatą STIFTUNG für BÄREN, Vokietijoje. Ši vilkė – pirmos kartos vilko ir šuns hibridas, kuris, pagal nustatytus teisės aktus, visoje Europoje laikomas laukiniu gyvūnu. Dėl to atsakingos institucijos konfiskavo neteisėtai laikomą Luną iš gyvūnų prieglaudos, į kurią ją atidavė prieš tai laikiusi savininkė. Pradėjus kelionę į naujus namus, vilkei buvo suteiktas naujas vardas – Gaia.

Visą savo gyvenimą pas savininkę kaip šuo laikyta kelių kvadratinių metrų narve, dengtame plėvele, į rezervatą atvykusi Gaia buvo apgyvendinta 500 kv.m erdvėje su vidinėmis ir lauko patalpomis stebėjimui ir adaptacijai. Lauko erdvėje per tvorą buvo galima girdėti vilkus, matyti meškas, stebėti jas, pratintis prie gamtos kvapų ir garsų.

Rezervate, kurį nuo šiol Gaiagali vadinti savo namais, 10 ha aptvertame plote gyvena devynios meškos, dvi lūšys ir penkių vilkų gauja. Po adaptacijos Gaia bus išleista į 4 ha plotą, kuriame gyvens kartu su meškomis. Rezervate vilkams yra atskirti plotai, vadinami „retrieve areas“, į kuriuos jie gali atsitraukti ir pabūti be meškų – landos, leidžiančios patekti į šį plotą yra pritaikytos tik vilkams, taip užkertant kelią meškų patekimui į teritoriją.

Nors rezervate yra suformuota vilkų gauja, kuri gyvena šalia vilkės esančiame 6 ha miško plote, Gaia prie jų nebus prijungiama ir pas juos patekti negalės. Po kurio laiko ji bus supažindinta su kitu į rezervatą atvežtu vilku. Tikimasi, jog šie vilkai užmegs draugystę ir pradės formuoti savo gaują – tuomet jų gyvenimo plotai bus dar labiau išplėsti šalia esančiame 10 ha miške.

Gaia jaučiasi puikiai. Vilkės instinktai, kuriuos buvo bandyta užslopinti paverčiant ją paprastu šunimi, niekur nedingo. Ji kasdien minta jai reikalingu, gamtiškai natūraliu racionu, kurį ji „netikėtai“ randa miške. Rezervato darbuotojai taip maistu aprūpina visus rezervato gyventojus, nesusiejant jo atsiradimo su žmogumi ir sukuriant kuo natūralesnį kasdienį gyvenimą.

Nuotraukų nuosavybė: Laukinė Lesė, Aplinkos ministerija, TV3

Mūsų šalis laukia pokyčių – prisidėk prie gyvūnų apsaugos Lietuvoje