Veterinarinė benamių šunų valdymo vizija

2016-10-21

Vilniuje organizuotoje Europos gyvūnų augintinių gerovės konferencijoje atvykusi Europos kompanijos gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijų federacijos (FECAVA) vyresnioji viceprezidentė Monique Megens pristatė federacijos poziciją dėl  veterinarinės benamių šunų valdymo vizijos Europoje, kuriuo siekiama veterinarijos lyderystės skatinimo valdant benamių šunų padėtį.

 

Pozicija apima rekomendacijas tokiose srityse, kaip:

- Mokymą apie buvimą atsakingu augintinio savininku;

- Privalomą augintinio identifikaciją ir registraciją;

- Benamių gyvūnų sveikatos būklės užtikrinimą;

- Minimalių kokybės standartų gyvūnų prieglaudoms užtikrinimą;

- Paėmimo į namus skatinimą;

- Pagauk, sterilizuok, paskiepyk ir paleisk programos vykdymą

 

 

Priimta pozicija federacija kreipiasi į:

 

Europos veterinarijos organizacijas

- prašydamos aktyviai įsitraukti sprendžiant benamių šunų problemą

- aktyviai atlikti ligų stebėjimus, nes privatūs gydytojai gali būti pirmieji, kurie pamatys, kad šuo serga ligą, apie kurią būtina pranešti institucijoms, pvz., pasiutlige

- gerinti kitų susijusių šalių bendravimą

- dalyvauti įgyvendinant švietimo priemones ir sąmoningumo ugdymo kampanijas bei skatinant atsakingą buvimą šeimininku

- stebėti žiauraus elgesio su gyvūnais ir nepriežiūros atvejus, neleisti vykdyti šunų populiacijos valdymo priemonių ir kitų iniciatyvų, kurios kelia pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei

 

Politikus, įstatymų leidėjus ir administratorius

- prašydamos suteikti pakankamas priemones ir išteklius, būtinus skatinant atsakingą buvimą šeimininku ir užtikrinti tvarų šunų populiacijos valdymą, pavyzdžiui, finansuojant sterilizavimo programas

- priimti susijusius teisės aktus, pvz., reglamentuojančius privalomą visų šunų identifikavimą ir registravimą

- įtvirtinti veiksmingas valdymo ir vykdymo užtikrinimo priemones, ypač dėl nelegalios prekybos šunimis ir žiauriu elgesiu su jais

- vengti netvarių ad hoc priemonių, ypač tų, kuriuos yra nesuderinamos su gyvūnų gerove (nehumaniškų spąstų naudojimas, šaudymas, nuodijimas)

- užtikrinti minimalius prieglaudų standartus ir reguliarius jų patikrinimus

- bendradarbiauti regiono mastu ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais

- ES lygiu kalbėti apie Bendrijos gyvūnų gerovės įstatymą, kuris apima ir smulkiųjų gyvūnų problemas

 

Šunų šeimininkus ir veisėjus

- prašydami gydyti ir rūpintis savo gyvūnais atsakingai

- registruoti savo šunis, ir ženklinti mikroschemomis

- užkirsti kelią nevaldomai veisti šunis

 

Pedagogus ir mokslininkus

- prašydamos skatinti atsakingą buvimą augintinio savininku

- mokyti žmones, ypač vaikus, apie pavojus, siejamus su benamiais šunimis, ir mokyti juos, kaip išvengti šių rizikų

- teikti tolesnes mokslines rekomendacijas dėl šunų populiacijos valdymo

 

Nevyriausybines organizacijas (NVO)

- prašydama bendradarbiauti su veterinarinėmis tarnybomis ir veterinarijos gydytojais didinant visuomenės informuotumą ir supratimą apie priežastis, dėl kurių auga šunų populiacijos ir poreikį jas valdyti bei šviečiant visuomenę apie atsakingą buvimą savininku

- prisidėti siekiant gauti išteklių praktiškam šunų populiacijos valdymo programų įgyvendinimui

- tiekti vietos informaciją apie šunų populiaciją ir buvimo savininko ypatybes bei pasidalyti patirtimi laikant ir veisiant šunis bei įgyvendinant sterilizacijos programas

 

Su visu tekstu galite susipažinti čia ( Sunu_populiacijos_valdymas _FVE pozicija.pdf )