Pateikti pasiūlymai dėl Lietuvos zoologijos sodo veterinarų veiklos gerinimo

2013-04-18

Atsakydami į mūsų paklausimą dėl Lietuvos zoologijos sodo gyvūnų – lokio Kasparo ir liūto Simbos  Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos  tarnyba (VMVT) informavo, kad atlikus gaišenų tyrimą lokiui Kasparui nustatyta dešiniosios užpakalinės kojos lėtinis difūzinis pūlingas raumenų uždegimas, kulno ir kelio sąnario lėtinis uždegimas, o liūtui Simbai nustatyta kepenų policistozė (daugybinės cistos kepenyse).

Atsakydami į mūsų paklausimą dėl Lietuvos zoologijos sodo veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo VMVT  ir Aplinkos ministerija paaiškino, kad pagal veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos liceniją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą nėra įtvirtinto privalomo reikalavimo kelti kvalifikaciją toje gyvūnų sveikatos priežiūros srityje, kurioje veterinarijos gydytojas dirba. Šiuo atveju zoologijos soduose dirbantys veterinarijos gydytojai kvalifikaciją gali kelti visose su gyvūnų sveikata ir priežiūra susijusiose srityse ir toks kvalifikacijos kėlimas yra pripažįstamas tinkamu. Lietuvos zoologijos sode dirbantys veterinarijos gydytojai , remiantis jų pateiktomis deklaracijomis, nėra kėlę kvalifikacijos specializuotose mokymuose zoologijos soduose laikomų laukinių gyvūnų sveikatos ir gerovės užtikrinimo klausimais. VMVT  nuomone, zoologijos sode dirbantys veterinarijos gydytojai ne tik patys turėtų rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu, bet ir zoologijos sodo administracija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje nėra organizuojami specializuoti mokymai nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų sveikatos ir gerovės užtikrinimo klausimais, turėtų rūpintis, kad veterinarijos gydytojai turėtų galimybę kelti savo kvalifikaciją tokiuose mokymuose užsienyje.

VMVT pritaria Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos iniciatyvai, kad Lietuvoje būtų organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų sveikatos,  gerovės ir jų priežiūros užtikrinimo klausimais

Mūsų nuomone, turint tinkamas sąlygas (tinkamo dydžio karantinavimo patalpas, gyvūno mobilizavimo priemones, kurias naudojant būtų galima apžiūrėti gyvūno kūno dalis, netaikant sedatyvinių preparatų ir kt.) nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų  sveikatos priežiūrai baltąjį lokį Kasparą buvo galima gydyti ir išvengti jo eutanazijos. Todėl manome, kad Lietuvoje turėtų būti uždrausta nelaisvėje laikyti tokias laukinių gyvūnų rūšis, kurioms suteikti veterinarinę pagalbą šiai dienai Lietuvoje nėra tinkamų sąlygų ir specialistų, iki tol, kol būtinos sąlygos bus sudarytos.

Tai, kad atsakingos institucijos atkreipė dėmesį  į mūsų išvardintas pastabas ir pripažįsta problemas yra didelis žingsnis į priekį. Lietuvos zoologijos sodo veterinarijos gydytojų veiklos vertinimui buvo sudaryta komisija, kuri įvardijo trūkumus ir pateikė rekomendacijas.

Su komisijos rekomendacijomis galite susipažinti čia

Mūsų organizacija toliau intensyviai dirbs ties laukinių gyvūnų, laikymų nelaisvėje, apsauga, kad atsakingos institucijos ne tik įvardintų problemas, tačiau imtųsi ir efektyviai jas spręsti.