Kur pranešti apie veterinarijos gydytojo netinkamus veiksmus

2013-09-30

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys veterinarijos gydytojų veiklą Lietuvoje yra:

- LR Veterinarijos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymai, reguliuojantys licencijų veterinarijos      gydytojams išdavimo tvarką, gyvūnų gerovės reikalavimus atliekant kai kurias veterinarines procedūras, nustatantys reikalavimus    veterinarijos paslaugų teikėjams ir kt.

Taip pat, kai kurie veterinarijos gydytojai gali priklausyti Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijai, kuri yra pasitvirtinusi „Veterinarijos gydytojų etikos kodeksą“ http://www.lvga.lt/lt/apie-mus/istatai/etikos-kodeksas

LR Veterinarijos įstatymo 2 str. 14 p. apibrėžta, jog veterinarija – mokslo ir praktinės veiklos sritis, apimanti gyvūnų priežiūrą, gerovę ir apsaugą, jų ligų diagnostiką, gydymą ir prevenciją, gyvūninių produktų tvarkymo valstybinę veterinarinę priežiūrą. To paties įstatymo 11 str. 1 d. numato, jog Lietuvos Respublikoje fiziniai asmenys gali verstis privačia veterinarijos praktika tik turėdami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą veterinarijos praktikos licenciją. Todėl prieš kreipiantis į veterinarijos gydytoją, rekomenduojama patikrinti ar veterinarijos gydytojas:

- turi galiojančią ir nepanaikintą licenciją (Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarijos farmacijos licencijų sąrašą galite rastihttp://www.vet.lt/vet_licencijos/),

- ar veterinarijos paslaugų teikėjas yra įregistruotas, ar veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos yra patvirtintos (Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą galite rasti http://vmvt.lt/objektai2).

Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarijos paslaugų teikėjus, veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, veterinarijos praktikos licencijų turėtojus. Skundą dėl galimai netinkamai suteiktų veterinarijos paslaugų (pvz. gyvūnų gydymas nepatvirtintose patalpose, veterinarijos paslaugos teikėjas atsisakė pagal gyvūnų laikytojo prašymą išduoti jo gyvūno ligos istorijos išrašą, veterinarijos paslauga suteikta pažeidžiant gyvūnų gerovės reikalavimus ir pan.) galima pateikti VMVT keliais būdais:

  1. registruotu paštu, adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius;
  2. elektroniniu paštu vvt@vet.lt;
  3. asmeniškai arba per pasiuntinį, adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius;
  4. žodžiu visą parą veikiančia nemokama telefonu linija 8 800 40403;
  5. faksu (8 5) 240 4362;
  6. internetu – užpildžius elektroninę pranešimo formą dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų (http://vmvt.lt/lt/top/praneskite.mums/gyvunu.geroves.pazeidimai/).“

Skundą galima pateikti taip pat teritorinėms VMVT, kurių kontroliuojamojoje teritorijoje buvo suteikta veterinarijos paslauga. Teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėjehttp://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“.

 

Skundo forma nėra nustatyta, tačiau skundas turi būti:

- pateiktas valstybine kalba (netaikoma skundams siunčiamiems paštu);

- įskaitomas (netaikoma skundams pateiktiems telefonu);

- asmens pasirašyti, nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta  ir duomenys ryšiui palaikyti.

Taip pat prie skundo rekomenduojama pridėti jį pagrindžiančius dokumentus (pvz. sutartį su veterinarijos gydytoju, kito veterinarijos gydytojo nustatytą diangnozę ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundai dėl galimai netinkamai suteiktų veterinarijos paslaugų gali būti paduodami jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo nėra praėję vieneri metai.

VMVT, priėmusi paštu gautą skundą, per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo turi išsiųsti asmens nurodytu adresu skundo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą, o skundą išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jo gavimo (nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar iki 10 darbo dienų).

Jeigu nesutinkama su VMVT atsakymu į skundą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą skundo nagrinėjimo terminą atsakymas negautas, galima pateikti skundą VMVT direktoriui, kuris privalo jį nagrinėti arba paduoti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka Administraciniam teismui.

Dėl netinkamų veterinarijos gydytojo veiksmų gyvūno savininkui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Informaciją paruošė teisininkė Dovilė Karčiauskaitė

Informacija suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba www.vmvt.lt