Kreipimasis dėl religinio skerdimo metodų draudimo

2013-10-20

Jau rytoj, spalio 21d. Seime, Aplinkos apsaugos komitete, vyks svarstymas dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo, kuri leistų ūkinių gyvulių skerdimą pagal ritualinius metodus. Elektroniniu paštu išsiuntėme kreipimąsi komiteto nariams, kuriuo išreiškėme susirūpinimą pateikta pataisa:

Gerb. komiteto nariai,

Kreipiamės  į Jus giliai susirūpinę dėl spalio 21 d. Aplinkos apsaugos komitete, kurios narys Jūs esate, vyksiančio Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo svarstymo.

Šiuo pakeitimu siekiama įteisinti religinį maistinių gyvulių skerdimo būdą, kai neapsvaigintiems gyvuliams perrėžiamos gerklės ir jie paliekami nukraujuoti didžiuliame skausme ir kančiose.

Europos Sąjungos reglamentas reikalauja siekiant mažinti gyvūnų kančias, prieš skerdžiant gyvūnus juos apsvaiginti, kad jie netektų sąmonės, nebūtų jautrūs ir nejaustų kančių bei skausmo. Nors Tarybos reglamentas taip pat leidžia savo šalims narėms  atlikti neapsvaigintų gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas, tačiau tai leidžiama daryti užtikrinant tam tikro lygio kiekvienos valstybės narės subsidiarumą, t.y. toks leidimas turi būti priimamas kuo artimesniu šalies narės piliečiams lygmeniu, bet ne eksporto tikslais. Lietuvoje žydų bendruomenę sudaro apie 3000 žydų. Žydų bendruomenės atstovų teigimu tik trečdaliui jų vartoja košerinę mėsą. Mūsų nuomone tokio dydžio poreikis gali būti patenkintas importuojant tokiais metodais skerstą mėsą. Todėl siūlomas gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimas prieštarautų ES reglamento nuostatoms.

 

Mums, kaip ir kitiems Jūsų rinkėjams, gyvūnų apsauga yra labai svarbus klausimas. Mūsų šalis jau ne kartą pasauliniame kontekste išgarsėjo, kaip itin su gyvūnais žiauriai besielgianti tauta. Siūlomas įteisinti skerdimas be apsvaiginimo yra aiškus laužymas šiuolaikinių viešosios moralės standartų ir toks dramatiškas etikos standartų sumažinimas būtų atgalinis žingsnis mūsų šaliai, kuris įtakotų dar didesnės socialinės žalos padarymą.

Leisti tokias, jausmus turinčių gyvūnų kančias, kurie yra skerdžiami dėl mūsų poreikių ir dar mažai pasvertų ekonominių interesų, yra nepriimtinas didžiajai daliai Lietuvos piliečių. Tai patvirtina  mūsų šalies piliečių balsas prieš Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo svarstymą. Vien per vieną dieną (spalio 18 d.) daugiau nei 1000 mūsų šalies gyventojų pasirašė Peticiją, kuri kviečia užkirsti kelią religiniam maistinių gyvulių skerdimui be apsvaiginimo.

Europos maisto saugos tarnybos atliktas tyrimas parodė, kad neapsvaiginti galvijai po kaklo ir kraujo arterijų pjovimo gali vis dar būti sąmoningi iki 2 min., o kartais net iki 4 min. Europos veterinarijos gydytojų federacija pasisako prieš bet kokį skerdimą be apsvaiginimo, atsižvelgiant į sąmoningo gyvūno patiriamą skausmą ir kančias skerdimo metu.

Žiaurumas skerdyklose yra ypatinga smurto forma.  Kaip rodo atlikti tyrimai, skerdyklos gali turėti žeminančios įtakos vietos bendruomenėms, kuriose jie yra. Štai kodėl humanizuoti skerdimo procesai slypi mūsų visos visuomenės interesuose ir jos ateityje.

Štai kodėl mes kreipiamės į Jus kilti aukščiau vieno ar kelių suinteresuotų verslininkų ekonominių  interesų ir Lietuvos pirmininkavimo Europos tarybai metu palaikyti jau anksčiau pareikštą tvirtą Lietuvos poziciją Europos Sąjungoje, kaip šalies, kuri yra linkusi rodyti pavyzdį kitoms šalims ES ir išlaikyti aukštus gyvūnų apsaugos standartus. Todėl mums, kaip ir kitiems Lietuvos piliečiams yra ne tik gėda, bet ir tiesiog nepriimtina, kad mūsų šalyje yra svarstomas toks pasiūlymas.

Nuoširdžiai linkime priimti tik vieną teisingą sprendimą ir palikti galioti Lietuvoje galiojantį humanišką elgesį su gyvūnais.

 

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vardu

vadovė Brigita Kymantaitė