Apie gyvūnų gerovės pažeidimus praneškite nemoka telefono linija

2012-12-06

Retai žmogus, susidūręs su netinkamu ar žiauriu elgesiu su gyvūnais, žino, kad apie tai galima pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokama telefono linija 8 800 40403.

 

Kaip ir kada veikia nemokama telefono linija?

Žmonių pranešimai (skundai) iš visos Lietuvos dėl nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų bei netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų ar pastebėtų gyvūnų gerovės pažeidimųValstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje yra gaunami:

• Nemokama telefono linija 8 800 404 03 (visą parą);

• Internetu (http://www.vmvt.lt/ skiltyje „Praneškite mums“ užpildant pranešimo formą);

• Elektroniniu paštu: vvt@vet.lt ; vmvt@vet.lt;

• Raštu, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius.

Pranešti apie pastebėtus pažeidimus nemokama telefono linija 8~800 40403 galima visą parą, t.y. darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. dienos (penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.), ne darbo valandomis ir savaitgaliais vartotojai paskambinę minėta linija gali įrašyti savo pranešimą autoatsakiklyje, kuriuos išklauso registruojantis skundus specialistas kiekvieną darbo dieną.

VMVT siekia, kad vartotojas neliktų anonimu, užtikrinant jo kaip besikreipiančio asmens konfidencialumą. VMVT visada prašo pateikti kontaktinius duomenis tam, kad vartotoją pasiektų informacija apie jo pateikto pranešimo (skundo) tyrimą, bei trūkstant tyrimui reikiamos informacijos galima būtų bent kada susisiekus ją patikslinti, papildyti.

Pranešimas (skundas) turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo, tačiau atsižvelgiant į pranešimo pobūdį, pranešimas gali būti nagrinėjamas skubiai. Nagrinėjimo terminas priklauso nuo pranešimo turinio ir kitų pranešimo nagrinėjimą įtakojančių aplinkybių. Atsakymą asmeniui apie pranešimo nurodytos informacijos tyrimą pateikia tyrimą atlikusi teritorinė VMVT.

Nemokama telefono linija būna užimta kai telefono garsiakalbyje girdisi muzika ir autoatsakiklis pasako, jog šiuo metu linija yra užimta. Tokiu atveju piliečiai turi perskambinti. Jei telefono linija darbo dienos metu darbo valandomis niekas neatsiliepia, piliečiai taip pat turi perskambinti dar kartą.

 

Informaciją suteikė: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba www.vmvt.lt