Pateiktas pirmasis teisės akto projektas gyvūnų veisėjų veiklai

2013-05-14

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau tekste – VMVT) pateikė pirmąjį teisės akto „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams“ projektą visuomenės pastaboms ir pasiūlymams. 

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija pasiūlymus šiam projektui teikė nuo pat jo kūrimo pradžios, siekiant, kad reikalavimai padėtų labiau kontroliuoti gyvūnų daugintojų veiklą ir užkirstų kelią netinkamam, žiauriam elgesiui su gyvūnais. Nemažai mūsų pasiūlymų buvo priimti, tačiau kai kurie prašymai, sudaryti sąlygas didesniai šios veiklos ir gyvūnų teisių užtikrinimo  kontrolei, buvo neįtraukti į projektą.

Iš mūsų ankščiau pateiktų pasiūlymų buvo priimtas esminis:

Kiekvienas asmuo (juridinis ar fizinis), užsiimantis versliniu gyvūnų augintinių veisimu turės savo veiklą registruoti valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje – tokie duomenys bus skelbiami internetinėje svetainėje ir pirkėjai galės pasitikrinti ar internete gyvūnais prekiaujantys asmenys atitinka teisės aktų reikalavimus.

 

Pagal šį viešą projektą mes taip pat jau pateikėme pastabas ir pasiūlymus. Šiame projekte pasigedome esminių dalykų, kurie ankščiau buvo atmesti:

„Veislinio gyvūno“ sąvokos – sudarytų galimybę reikalauti, kad gyvūnų daugintojai savo skelbimuose turėtų nurodyti, jog parduodami ne veisliniai gyvūnai, o mišrūnai;

Atsakingo asmens kompetencijos ir žinių turėjimo būtinumo - vadovaujantis Europos Sąjungos konvencija „Dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos“ nuostatomis gyvūnų veisimo veikla gali būti vykdoma tik tuo atveju, jei atsakingas asmuo pagal profesinį išsilavinimą ar dėl pakankamos darbo su namuose laikomais gyvūnais patirties turi tai veiklai reikiamų žinių ir sugebėjimų;

Veisimas rūsiuose, garažuose ir pan. – projekte tokios vietos priskiriamos prie „gyvenamųjų patalpų“, kurioms reikalingas tik veiklos registravimas, be patalpų veterinarinio patikrinimo. Manome, kad veisiant ir laikant gyvūnus tokiose vietose būtinas ir atitinkama tokių patalpų įrengimo bei tikrinimo kontrolė.

Griežtesnis veisiamų gyvūnų sveikatos užtikrinimas – projekte palikta labai daug interpretacijos dėl veisiamų gyvūnų sveikatos ir jų tinkamumo tokiai veiklai. Mūsų nuomone veisėjas turi atsakingai įvertinti gyvūnų, kuriuos ruošiama veisti, sveikatą, prieš priimant sprendimą dėl gyvūno tinkamumo ar tinkamiausio laiko veisimui. Nustačius, kad veisiamas gyvūnas perduoda palikuoniams sveikatai žalingas savybes, to gyvūno veisimas negali būti tęsiamas.

Atsakingesnis informacijos apie parduodamą jauniklį pateikimas – prašome reikalavimo, kad gyvūną augintinį parduodantis ar perduodantis gyvūnų augintinių veisėjas pirkėjui / gavėjui turi suteikti raštišką ir parašu patvirtintą informaciją apie parduodamo / perduodamo gyvūno augintinio sveikatą, atliktas veterinarines procedūras, priežiūros ypatumus.  tai sudarytų sąlygas bausti gyvūnų daugintojus, kurie teikia melagingą informaciją apie gyvūno laikymą ir priežiūrą.

Griežtesnės jauniklio perdavimo procedūros – reikalaujame, kad taisyklės numatytų jauniklio naujam savininkui pardavimą/perdavimą tik su pasu (ir reikalingais jame įrašais), kurio forma yra patvirtina VMVT ir kilmės dokumentais (jei veisiamas veislinis gyvūnas). Taip pat kiekvienas jauniklis naujam savininkui turi būti perduodamas jau paženklintas poodine mikrochema. Tai prisidėtų prie geresnės gyvūnų augintinių populiacijos skaičiavimo kontrolės, neatsakingų savininkų elgesio su gyvūnais ir ypatingai dėl įrodymo apie gyvūno įsigijimą iš tam tikro veisėjo, jei gyvūnas išaugtų su sveikatos problemomis. 

 

Susipažinti su visu taisyklių projektu, pateikti jam pastabas ir pasiūlymus galite čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=182435&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n