Meškutė Laima perkelta į rezervatą Vokietijoje

2014-08-04

20 metų mažame voljere gyvenanti meška Laima pagaliau galės džiaugtis prigimtine laisve, kur jos laukia dideli miškų plotai ir prigimtinis gyvenimas. Rugpjūčio 1d., penktadienį, Lietuvos gyvūnų teisų apsaugos organizacijai pavyko Klaipėdos rajone laikomą mešką išvežti į meškų rezervatą Vokietijoje.

Rugpjūčio 2d. meškutė Laima sėkmingai pasiekė meškų rezervatą Vokietijoje. Kurį laiką jį bus laikoma vidaus voljere, kol ją apžiūrės veterinarijos gydytojas bei bus atlikti reikalingi sveikatos tyrimai. Po to Laima bus perkelta į 1 ha jai vienai skirtą voljerą miške, su atskiru vandens telkiniu, kur kurį laika bus stebimas jos charakteris, prigimtiniai įgūdžiai, elgsena. Voljeras bus šalia kitų, rezervate esančių meškų voljero, kad Laima galėtų matyti kitas meškas, prie jų pratintis, užuosti jų kvapą. Jei viskas eisis sėkmingai, po kurio laiko ją bus bandoma integruoti į kitų meškų grupę gyventi dideliame miško plote su ežeru ir kitais meškoms būtinais malonumais.

Visą tai buvo įmanoma padaryti tik dėka neabejingų žmonių paramos, nes Laimos kelionė ir meškų rezervato Vokietijoje veikla vykdoma tik iš visuomenės narių paaukotų lėšų.  Dar gegužės mėnesį, kai galiausiai po 2 metų gavome geranorišką savininko sutikimą perduoti Laimą mums išvežimui į geresnes sąlygas, sužinojome, kad specialus transportas pervežimui į Vokietiją, vairuotojai, reikalingos procedūros kainuotų apie 5-6 tūkst. eurų. Didžiąją dalį šios sumos sutiko padengti meškų rezervatas, nes mūsų organizacija nebūtų buvusi pajėgi to padaryti.

Meškutės Laimos išvežimui Lietuvos žmonės suaukojo per 5000 litų. Dalį paramos – apie 2000 litų, organizacija turės skirti meškutės kelionės organizavimo išlaidų padengimui. Likusi paramos dalis bus skiriama organizacijos veiklai siekti įstatymiškai aukštesnių laikymo standartų zoologijos soduose ir privačiai nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams, užtikrinančių, kad tokiems gyvūnams būtų sudaromos jų prigimtį atitinkančios gyvenimo  sąlygos.

Tai jau antroji per du pastaruosius metus iš Lietuvos į Vokietijoje esančius meškų rezervatus išvežama meška, kuri buvo laikoma prastomis sąlygomis, tik siekiant pritraukti lankytojus. Prieš meškos išvežimą į Lietuvą atvykęs Vokietijoje esančio meškų rezervato direktorius Dr. Arpád von Gaál teigė, kad Lietuva turi imtis priemonių keisti laukinių gyvūnų, laikomų nelaisvėje, laikymo reikalavimus ir įpareigoti gyvūnų laikytojus juos vykdyti. Europoje esantys rezervatai negali priimti daug gyvūnų, be to, gyvūnų perkėlimas yra labai brangus, todėl tikimybė padėti kiekvienam gyvūnui, yra labai maža.

„Esame labai dėkingi Lietuvos žmonėms, kurie skyrė paramą meškos Laimos išvežimui. Be šių geranoriškų žmonių būtume nepajėgūs to padaryti. Taip pat didelę padėką skiriu meškų rezervato Vokietijoje vadovui ir darbuotojams, bei jų veiklą remiantiems žmonėms iš visos Europos. Džiaugiuosi, kad šiai dienai yra stiprių tarptautinių organizacijų, kurios mums vis padeda – tiek suteikdami vietą mūsų šalyje blogose sąlygose laikomiems gyvūnams, tiek skirdami lėšas jų perkėlimui. Tačiau Lietuvos atsakingų institucijų atstovai turi suprasti, kad tarptautinės organizacijos veikia tik iš savo šalies gyventojų dosnios žmonių paramos, todėl privalome keisti situaciją laukinių gyvūnų, laikomų nelaisvėje atžvilgiu savo šalyje. Privalome užtikrinti, kad laukinių gyvūnų laikymui būtų keliami jų prigimtį atitinkantys reikalavimai ir gyvūnų savininkai tokius reikalavimus besąlygiškai įgyvendintų“, – sako Brigita Kymantaitė.

Trumpą video reportažą meškutės išvežimo dieną žiūrėkite čia: 

http://tv.lrytas.lt/?id=14069037551405412195

Viso kolektyvo ir meškutės Laimos vardu dėkojame visiems už pagalbą! Jūsų parama – tai vienintelė mūsų galimybė tęsti pradėtus darbus ir kasdien apsaugoti vis daugiau gyvūnų.