Gyvūnai augintiniai

  Mes manome, kad netinkamas ir žiaurus elgesys su jais turi būti vertinamas taip pat rimtai kaip ir bet kurie kiti nusikaltimai.

- Pagalbos suteikimas gyvūnams ir asmenų patraukimas atsakomybėn  

Mums labai svarbu, kad į nelaimę patekę gyvūnai augintiniai būtų kaip įmanoma greičiau paimti iš juos kankinusių žmonių ir perkelti į jiems saugesnę aplinką, suteikiant būtiną veterinarinę ar kitokią pagalbą. Tačiau ne visuomet augintinių neprižiūrintys ar juos kankinantys asmenys pripažįsta savo kaltę ir būna linkę savo noru perduoti gyvūną ir suteikti jam būtiną pagalbą. Tokiais atvejais, laikantisgyvūnų apsaugąreglamentuojančių teisės aktų irsiekiant teisiškai periimti skriaudžiamą gyvūną, būtina atlikti eilę veiksmų.

Būtinų priemonių, siekiant surinkti tinkamus įrodymus, trūkumas, teisės aktų spragos, valstybinių institucijų ir mūsų organizacijos žmogiškųjų išteklių trūkumas, tinkamos vietos, kur būtų galima perkelti paimtą gyvūną ar didelį skaičių laikomų gyvūnų, nebuvimas  – visa tai neretai sutrukdo tinkamai ir laiku suteikti būtiną pagalbą. Tačiau mes visuomet, atsižvelgdamiįturimas galimybes, stengiamės būti ten, kur tik gyvūnams reikia žmogaus „balso“. 

Šia veikla siekiame:

  • Paimti netinkamai ar žiauriai laikomus gyvūnus augintinius ir perkelti juos į saugesnę aplinką;
  • Siekti gyvūną kankinusių ar netinkamai prižiūrėjusių asmenų įstatyminės atsakomybės;
  • Sukurti būtinas teisės aktų įgyvendinimo priemones, kurios padėtų suteikti kankinamiems gyvūnams kuo skubesnę ir efektyvesnę pagalbą, taip pat rinkti būtinus įrodymus dėl jų teisėto konfiskavimo iš savininko ar kito laikytojo. 
  • Vykdyti prevencinį visuomenės švietimą apie teisinę atsakomybę už netinkamą ar žiaurų elgesį su gyvūnais
Gaunamą paramą skiriame:
  • Mobilios veterinarijos klinikos įsigyjimui ir naudojimui
  • Nuolatiniam pareiškimų, skundų dėl netinkamo ar žiauraus elgesio su gyvūnais rašymui ir tyrimui, taip pat kitų dokumentų, susijusių su netinkamu gyvūnus saugančių ar kitų teisės aktų taikymu, rašymui.
  • Prevencinei veiklai - visuomenės švietimui apie teisinę atsakomybę už netinkamą ar žiaurų elgesį su gyvūnais

 

Atsakingo augintinio savininko ugdymas
Verslinio augintinių dauginimo ir prekybos jais sustabdymas
„Kovinių“ ir „pavojingų“ šunų veislių sąrašo panaikinimas